واکسیناسیون مهندسان چگونه به سرانجام رسید؟

واکسیناسیون اعضای سازمان صرفا با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سپس با دستور دکتر رئیسی، معاون وزیر بهداشت به نتیجه رسید.
به گزارش تاسیسات نیوز، به اطلاع اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان می رساند، با پیگیری های مکرر صورت گرفته از سوی سازمان از تیرماه تاکنون و موافقت وزارت بهداشت در شهریورماه، سرانجام واکسیناسیون اعضای سازمان  به نتیجه رسید.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به برنامه واکسیناسیون اعضای این سازمان، گفت: در ابتدای کار، ستاد مدیریت بحران در استان‌ها تشکیل و صندوقی برای کمک به آسیب دیدگان از کرونا که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند، تاسیس شد و تمام پروتکل‌های بهداشتی هم در این دوران به اجرا درآمدند.
وی اظهارداشت: بیش از دو ماه قبل درخواست کردیم که دولت مجوز واردات واکسن کرونا را به سازمان نظام مهندسی بدهد تا این سازمان بتواند واکسن وارد کند و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.
مهندس خرم توضیح داد: در این باره در ابتدا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام کرد ولی ستاد ملی مقابله با کرونا جواب منفی داد. در ادامه باخبر شدیم که برای واردات واکسن کرونا، بعضی از سازمان‌ها و نهاد‌های مدنی مثل اتاق بازرگانی، تقاضا کردند ولی با آن درخواست‌ها هم مخالفت شد.
وی در عین حال اظهارداشت: با پیگیری‌های بی وقفه، بالاخره موفق شدیم با دکتر نمکی، وزیر وقت بهداشت دیدار کنیم و بنده مسئله را مطرح کردم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: از وزیر بهداشت تقاضا کردیم که بالاخره بخش عمده ای از جامعه مهندسی کشور در معرض خطر و شرایط «فورس ماژور» هستند به نحوی که در کارگاه کار می‌کنند و با مجموعه‌های کارگری سروکار دارند و احتمال مبتلا شدن آنان به کرونا، خیلی بالاست. برهمین اساس، جامعه مهندسان در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار گیرند.
دکتر نمکی، این مطلب را مبنا قرار دادند و گفتند ما می توانیم به کسانی که پرریسک هستند، اولویت تزریق واکسن کرونا بدهیم. در اولویت اول توافق شد لیست مهندسان پرریسک تهیه شود، ضمن اینکه قرار شد به محض اینکه ما لیست ارایه کردیم، دستور تزریق واکسن به صورت رایگان داده شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه گفت: در این راستا، به دنبال پاسخ نامه‌ای که به استان‌ها نوشته شد، افراد پروانه دار و پرریسک و همچنین افراد پروانه دار و کم ریسک در دو نوبت، سریع لیست‌شان آماده شد.
سپس در تاریخ یکم شهریورماه جاری نامه ای از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان تنظیم و بر  روی سامانه وزارت بهداشت بارگذاری شد.
در این راستا، نمایندگان سازمان در تاریخ سوم شهریورماه جاری به اتفاق پاسخ مهندس خرم به وزارت بهداشت مراجعه کردند. در پی پیگیری های مکرری که انجام شد، دکتر رئیسی، معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت شفاهی موافقت کرد که ۳۰ هزار دوز واکسن در اختیار اعضای نظام مهندسی قرار گیرد.
 دو روز بعد از این دستور، نمایندگان سازمان به وزارت بهداشت مراجعه و دستور کتبی دکتر رئیسی درباره واکسیناسیون اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را اخذ کردند.
در ادامه پس از اخذ دستور کتبی معاون وزیر بهداشت، پیگیری های مکرری از طرف نمایندگان سازمان انجام و در نهایت این برنامه به نتیجه رسید به نحوی که وزارت بهداشت در نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، واکسیناسیون مهندسان را براساس لیست اعلامی سازمان نظام مهندسی ساختمان مجاز دانست.
توضیح آنکه نمایندگان سازمان برای پیگیری پروسه واکسیناسیون اعضای سازمان نظام مهندسی به وزارت بهداشت مراجعه کردند و با رایزنی که با دکتر نوروزی نژاد، معاون بیماری های واگیر وزارت بهداشت صورت گرفت، نامه‌ای را که به امضای دکتر گویا و پاراف دکتر رئیسی رسیده بود، خدمت دکتر نوروزی نژاد ارایه و ایشان درخواست فایل زمینه فهرست اسامی مهندسان را کردند.
برهمین اساس، فایل مورد نظر آماده و برای وزارتخانه ارسال شد. پس از ارسال فایل به وزارتخانه، دکتر نوروزی نژاد، فایل فهرست اعضا را تایید کرد و در نهایت به امضای دکتر گویا رسید و در تاریخ ۱۶ شهریورماه جاری با شماره نامه ای که در نامه لحاظ گردید، برای سازمان ارسال و مقرر شد که استانها یک نماینده به علوم پزشکی استان خود معرفی کنند.
در این میان، از استان همدان به صورت پایلوت پیگیری شد تا اطمینان حاصل شود که کار انجام می شود. خوشبختانه واکسیناسیون اعضای این استان که پیگیری های قبلی. آنها بی نتیجه مانده بود، با دستور وزارت بهداشت انجام شد.
در حال حاضر در بعضی از استانها واکسیناسیون اعضای سازمان آغاز شده و به تدریج سایر استانها هم واکسیناسیون را انجام خواهند داد. در این میان، باید توجه داشت که واکسیناسیون اعضای سازمان صرفا با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سپس با دستور دکتر رئیسی، معاون وزیر بهداشت به نتیجه رسیده است.
همچنین باید اشاره کرد که نمایندگان سازمان در این مدت برای به نتیجه رسیدن واکسیناسیون اعضا حدود ۱۸ مرتبه به وزارت بهداشت  مراجعه کردند به طوری که حدود ۱۵ تا ۱۶ بار به آقای زمانی و آقای باقرزاده، رئیس دفتر دکتر رئیسی مراجعه و یا با خود ایشان و با آقای دکتر گویا، به کررات تماس داشتند تا اینکه نتیجه خیلی خوبی حاصل و واکسیناسیون اعضا سازمان آغاز شد.
خرمزئیسیمهندساننظام مهندسی ساختمانواکسیناسیون
Comments (0)
Add Comment