همه مهندسان و اعضای خانواده بالای ۱۸ سال واکسینه می شوند

 در حالی چهارمین روز اجرای طرح واکسیناسیون اعضا و خانواده محترم نظام مهندسی در مرکز اختصاصی واکسیناسیون سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گذشت که تاکنون بیش از ۳ هزار دوز واکسن در این مرکز تزریق شده است. 
به گزارش روابط عمومی سازمان، کمیل صرامی مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد: تاکنون در مرکز اختصاصی واکسیناسیون نظام مهندسی ساختمان کشور بیش از ۳ هزار دوز واکسن به کارکنان، اعضا و خانواده محترم آنها تزریق شده است.
وی با تاکید بر تسریع در ارائه خدمات به اعضای محترم متقاضی واکسن، گفت: تا اطلاع ثانوی صرفاً اعضا و خانواده هاى بالای ١٨ سال آنها که قبلاً پیامک دریافت کرده اند، در مرکز اختصاصی واکسیناسیون نظام مهندسی پذیرش می شوند.
صرامی همچنین برای جلوگیری از تجمع و ازدحام در مرکز واکسیناسیون خواستار مراجعه اعضا براساس برنامه زمان بندی پیامک شده، گردید.
وی از اعضای متقاضی که تاکنون واکسن دریافت نکرده اند، خواست قبل از مراجعه به مرکز اختصاصی واکسیناسیون نظام مهندسی، مراتب حضور خود را  از طریق سازمان نظام مهندسی تهران پیگیری و پس از دریافت پیامک دعوتنامه به پایگاه مراجعه کنند.
مهندساننظام مهندسیواکسنواکسیناسیون
Comments (0)
Add Comment