همزمان با انتخابات گروه‌های تخصصی/ «نظام» در نظام مهندسی تهران از دسترس خارج شد!

انتخابات گروه های تخصصی آغاز شد و انتظار می رفت که در عصر الکترونیک و فرایندهای مجازی و بیماری کرونا، کل این فرآیند اینترنتی انجام شود که مانند همیشه نظام مهندسی تهران خبری برای متعجب کردن ما داشت و آن هم از دسترس خارج شدن سایت به دلیل پرداخت نکردن هزینه پروتکل امنیتی آن بود.
روح اله واصف
سردبیر تاسیسات نیوز
انتخابات گروه های تخصصی آغاز شد و انتظار می رفت که در عصر الکترونیک و فرایندهای مجازی و بیماری کرونا، کل این فرآیند اینترنتی انجام شود که مانند همیشه نظام مهندسی تهران خبری برای متعجب کردن ما داشت و آن هم از دسترس خارج شدن سایت به دلیل پرداخت نکردن هزینه پروتکل امنیتی آن بود.
هزینه ای که که امروزه بسیاری از سایت ها به مدد هاست های توانمندی که از آن فضا می خرند، پرداخت نمی کنند و رایگان است! از همه چیز جالب تر حل نشدن مشکل برای یک هفته است. یعنی در سازمانی مهندسی که ادعای ایجاد سایتی برای کاهش مراجعات افراد را می کند، متولی مشخصی برای سایت وجود ندارد که یک هفته تمام یک فرآیند بسیار ساده را مدیریت کند! تمام این مدیران و افراد و کارمندان یک طرف و نبود چنین سازوکار ساده ای یک طرف.آفتابه، لگن هفت دست ولی شام و نهار هیچی مصداق همین ماجرای ماست. نبود همین نفر و تشکیلات است که سالها باعث ناتوانی سازمان در الکترونیکی کردن خدمات خود شده است. فرآیندی که می توانست حتی در کاهش نفرات اجرایی نیز موثر باشد.
ضعف در الکترونیکی نبودن مسیرها چنان است که مشکلی را با تیکت اعلام می نمایید و پس از روزها، به سازمان مراجعه می کنید و از کارمند مربوطه عدم پاسخ را جویا می شوید و پاسخ می شنوید که خیلی کار دارم و نمی توانم جواب بدهم!
این که صورتجلسه های گروه های تخصصی و اخبار آنها نیز روی سایت نیست، شاید یک دلیل فنی و تشکیلاتی داشته باشد و البته دلیل اصلی یعنی فرار از پاسخ دهی به دیگران در سایه همین مشکل خواهد خوابید.
گمانه دیگری نیز از سوی برخی در خصوص ایراد در سایت مطرح شده است و آن ایجاد اشکال در فرآیند ثبت نام است. تا چه حد این گمانه درست است یا نه را نمی توان قضاوت کرد. اما با توجه به وجود رویه های موازی برای ثبت نام چندان قوی نیست.
در خصوص گزارش گروه تخصصی تاسیسات که در هفته های گذشته به هفته نامه ارسال و منتشر شد، اعتراضات شدیدی به دفتر هفته نامه رسیده است که در هفته های آینده اقدام به انتشار آنها خواهیم نمود. مواردی مانند مشکلات در بازرسی سیستم آتش نشانی، ناتوانی سازمان در ایجاد عقبه فرهنگی در میان مردم برای بازرسی های خود و مواردی از این دست قابل تأمل است.
انتخابات گروه های تخصصی شاید مهم ترین اتفاق امسال نظام مهندسی باشد که امید است بتواند اتفاقی فرخنده برای سه سال آینده باشد. مشکلات متعدد مهندسان در انجام وظایف خود و فرآیندهای معیوب سازمان، که میان ترس از حاکمیت، اعتراضات مردمی، کرونا و نبود استراتژی مشخص گیرکرده است، فرجام خوشی نخواهد داشت. چانه زنی با یکی دو سازمان مرتبط و با التماس حق خود را گرفتن زیبنده مهمترین سازمان مهندسی کشور ما نیست. نیست. نیست.
انتخاباتدولت الکترونیکیروح الله واصفسایت نظام مهندسیمهندسینظام مهندسی
Comments (0)
Add Comment