هفته نامه شماره ۲۴۲ تاسیسات نیوز منتشر شد

هفته نامه شماره ۲۴۲ تاسیسات نیوز در هفته چهارم اسفند ماه با کلی مطالب خواندنی ویژه نامه نوروز منتشر شد.

دانلود ویژه نامه نوروزی

آنچه در این شماره تاسیسات نیوز می خوانید:

 

هفته نامه شماره 242
Comments (0)
Add Comment