هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۴۱۱ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۴۱۱ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۴۱۱ منتشر شد

آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۴۱۱ می خوانید:
اخبـار مهندسـی ………………………………………………………… صفحـه ۴
(جدیدتریـن اخبـار خارجـی و داخلـی را بخوانید)
آموزش مهندسی ………………………………………………………… صفحه ۷
(نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی با نرم افزار اتوکد)
حقوق مهندسی……………………………………………………………صفحه ۸
(حبس برای ایجاد سرو صدا)
 نظام مهندسی …………………………………………………………… صفحه ۹
(در سازمان های نظام مهندسی استان ها چه می گذرد؟)
گردهمایی مهندسی……………………………………………………….صفحه ۹
(تقویم نمایشگاه های بین المللی در اسفند ماه)
یک عکس، یک درس…………………………………………………………صفحه ۱۰
(کیفیت هوا/ رطوبت و کپک)
کتاب مهندسی………………………………………………………………صفحه ۱۱
(نگهداری سیستم های تاسیسات)
ایمنی مهندسی…………………………………………………………… صفحه ۱۲
(حوادث مرتبط با گاز، آسانسور و پله برقی، حادثه ششم- قسمت اول)
مقاله تاریخی……………………………………………………………….. صفحه ۱۴
(از آناهیتا تا آبی آسمان)
سلامت مهندسی…………………………………………………………….صفحه ۱۸
(پیشگیری نوع چهارم چیست؟! قسمت دوم)
گزارش هفته ……………………………………………………………….. صفحه ۲۰
(تعرض به مهندسان در مجمع نظام مهندسی تهران)
اقتصادمهندسی ………. …………………………………………………. صفحـه ۲۱
(شرایط اقتصادی شرکت های خصوصی صنعت احداث بحرانی است. قسمت اول)
بازار مهندسی ……………………………………………………………… صفحه ۲۲

(قیمت انواع توالت فرنگی)

آخر هفته مهندسی………………………………………………………. صفحه ۲۳
(یک دست لباس برای عمارت مسعودیه)
هفته نامه ۴۱۱ را از اینجا دانلود کنید
اخبار نظام مهندسیاز آناهیتا تا آبی آسمانایمنی مهندسیبازار مهندسیتجمع اعتراضی مهندسانحقوق مهندسیحوادث مرتبط با گاز و آسانسور و پله برقیعمارت مسعودیهنظام مهندسینقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی با اتوکدنگهداری سیستم های تاسیساتهفته نامه تاسیسات نیوز 411واصفکاشانهکیفیت هوا و رطوبت و کپکگردهمایی مهندسی
Comments (0)
Add Comment