هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۰۳ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز با مطالب جدید و منحصر بفردی منتشر شد. در این شماره می خوانید:

سخن سردبیر: دنا یا رانت

سردبیر در این شماره به مشکل بزرگ تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی می پردازد.

از اشری بخوانید: تاسیسات مدارس

به بهانه بازگشایی پرسروصدای مدارس به سراغ فصلی از هندبوک اشری جلد کاربردهای گرمایش و سرمایش رفته ایم و منتخبی از آن را منتشر کرده ایم.

نامه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص بازرسی آتش نشانی را منتشر کرده ایم. این نامه خاص در شماره های بعدی بررسی خواهد شد.

با محصولات جدید برند بوستانچی و برند دمنده آشنا شوید.

نوشته انتقادی در خصوص دولت الکترونیک را بخوانید.

و ده ها خبر جالب هفته

 

 

تنها مجله الکترونیکی تاسیساتی های ایران را از اینجا دانلود کنید:

 

دانلود هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۰۳

Comments (0)
Add Comment