هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۴۱۳ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۴۱۳  شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۴۱۳  منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۴۱۳  می خوانید:
اخبـار مهندسـی ………………………………………………………… صفحـه ۴
(جدیدتریـن اخبـار خارجـی و داخلـی را بخوانید)
آموزش مهندسی ………………………………………………………… صفحه ۹
(تقویم آموزشی بهار ۱۴۰۲)
حقوق مهندسی……………………………………………………………صفحه ۱۰
(مشکلات پارک خودرو)
 نظام مهندسی …………………………………………………………… صفحه ۱۱
(در سازمان های نظام مهندسی استان ها چه می گذرد؟)
گردهمایی مهندسی ………………………………………………………صفحه ۱۱

(آخرین گام در کنفرانس و نمایشگاه های بین المللی)

یک عکس، یک درس ……………………………………………………….صفحه ۱۲
(رطوبت گیر پرتابل)
کتاب مهندسی………………………………………………………………صفحه ۱۳
(اصول تبرید)
مقاله علمی………………………………………………………………… صفحه ۱۴
(خاص ترین موتورهای جستجوی علمی جهان)
مقاله تاریخی……………………………………………………………….. صفحه ۱۴
(مهندسی از جنس تجربه)
سلامت مهندسی …………………………………………………………..صفحه ۱۶
(خانه تکانی شب عید و احتمال خطر کمردرد برای خانم ها و آقایان)
گزارش هفته ……………………………………………………………….. صفحه ۱۸
(پشت پرده عدم اعلام اسامی ساختمان های ناایمن)
ایمنی مهندسی ………………………………………………………….. صفحـه ۱۹
(حوادث مرتبط با گاز، آسانسور و پله برقی – حادثه ششم . قسمت سوم)
بازار مهندسی ……………………………………………………………… صفحه ۲۰

(قیمت انواع هواساز و فن تهویه)

آخر هفته مهندسی………………………………………………………… صفحه ۲۱
(مترجم پارک جمشیدیه)
هفته نامه ۴۱۳  را از اینجا دانلود کنید
اخبار مهندسیاعلام اسامی ساختمان های ناایمنایمنی مهندسیبازار مهندسیبهار 1402تاسیسات نیوز 413حوادث مرتبط گاز و آسانسور و پله برقیرطوبت گیر پرتابلسلامت مهندسیقیمت انواع هواساز و فن تهویهمشکلات پارک خودروموتورهای جستجوی علمی جهاننظام مهندسی ساختماننظام مهندسی شهرستان هاواصفپارک جمشیدیهکاشانهکتاب مهندسی اصول تبریدگردهمایی های مهندسی
Comments (0)
Add Comment