هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۳۸ منتشر شد.

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۳۸ منتشر شد.
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۳۸ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و
تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت
خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به
صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا
محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • مقاله اشری/ تاثیر اتاق خواب بر کیفیت خواب / قسمت سوم
  • -خواب خوب برای عملکرد روزانه و سلامت افراد ضروری است، هفت تا نه ساعت خواب شبانه برای افراد ۱۸ تا ۶۴ سال توصیه می شود.
  • مصاحبه
  • یادداشت / ای کاش برق داشتیم، آب داشتیم، هوا داشتیم
-صدیقه بهزادپور: چالش های کم آبی و کم برقی! سالیان درازی است که گریبان ایران را گرفته و معادلات صنعت و رفاه عمومی را بر هم زده است.
  • نگاهی به بازار/ قیمت اسپلیت
-در فصل گرما، اسپلیت ها  قرار است خنک کنند، این تجهیزات مدرن و گران این هفته نگاهی به قیمت این کالای مهم و استراتژیک داریم .
  • گزارش ویژه / اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص اظهارات مسکنی نامزدها
  • گزارش/ کارزاری برای انتخابات
-این کارزار در سایت کارزار منتشر شده است و تا لحظات تنظیم این مطلب با ۴۵۴ امضاء همراه شده است.
هفته نامه را از اینجا دانلود کنید
آکادمی کاشانهاشریانتخاباتبرق و آبتاسیساتتاسیسات نیوزتهویه اتاق خوابمیرجعفرینظام مهندسی تهراننگاهی به بازارهفته نامههفته نامه 338کارزاری برای انتخابات
Comments (0)
Add Comment