هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۳۶ منتشر شد.

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۳۵ منتشر شد.
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۳۶ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و
تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت
خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به
صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا
محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • مقاله اشری/ تاثیر اتاق خواب بر کیفیت خواب / قسمت اول
  • -خواب خوب برای عملکرد روزانه و سلامت افراد ضروری است، هفت تا نه ساعت خواب شبانه برای افراد ۱۸ تا ۶۴ سال توصیه می شود.
  • پرداختی های کامل و مسکن مهر، همچناندر افق ناپیدا!
  • نگاهی به بازار/ قیمت منبع انبساط در خرداد ماه ۱۴۰۰
-منبع انبساط از اجزاء بسیار مهم در سیستم سرمایش و گرمایش است. منابع انبساط امروزه با جنس فلزی یا پلی اتیلن ساخته می شوند. این هفته نگاهی داریم به قیمت این منابع.
هفته نامه را از اینجا دانلود کنید
آکادمی کاشانهاخبار داخلیاشریتاسیساتتهویه اتاق خوابقیمت منبع انبساطمسکن مهرنگاهی به بازارهفته نامهکریر
Comments (0)
Add Comment