هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۳۳ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۳۳ منتشر شد.
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۳۳ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و
تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت
خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به
صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا
محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • مقاله اشری/ عایق کاری خوب محدودیت هایی هم دارد
  • بعد از گذشت سال ها، عملکرد حرارتی جای هیچ بحثی ندارد. عایق کاری و هوابندی کردن ساختمان چقدر پیچیده است؟ فیزیک کاملاً روشن است. اما در مواجهه با فروشندگان و بازاریاب ها، فیزیک هم پیچیده می شود و مردم آزرده خاطر. عایق کاری خوب است، اما محدودیت هایی هم دارد.
  • انتخابات عضای هیات مدیره نظام مهندسی کشور به تعویق افتاد.
  • گزارش ویژه
  • آغاز فرآیند برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی
معاونت مسکن و ساختمان، نظام‌نامه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به همراه برنامه زمانبندی انتخابات را برای اجرا به مدیران کل راه و شهرسازی کلیه استان‌های کشور ابلاغ کرد.
  • نگاهی به بازار/ قیمت کولر آبی در اردیبهشت ۱۴۰۰
-در این مقاله به بررسی برخی از برندهای کولر آبی در اردیبهشت ۱۴۰۰ می پردازیم .
  • انتخابات نظام مهندسی / از رد صلاحیت فله ای دوره وزیر مستعفی تا برگزاری پیش از موعد
– در دوران پسا وزیر مستعفی اقدام موثری برای جبران انحرافات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صورت نگرفته و نحوه فکری وزیر سابق به دنبال برگزار انتخابات پیش از موعد است.
  • تاسیسات کار خود باشیم/ چگونه از صدای کولر گازی نجات پیدا کنیم؟
  • محصولات فناوری
هفته نامه را از اینجا دانلود کنید
اخبار داخلیاشریانتخابات نظام مهندسیتاسیسات نیوزتاسیسات کارساختمانعایق کاریقیمت کولر گازیمحصولات فناوریهفته نامههفته نامه 333کاشانهکولرگازی
Comments (0)
Add Comment