هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۴۳ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۴۳ منتشر شد.
 آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۴۳ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • اخبار خارجی
  • مقاله اشری/ طراحی تهویه مطبوع کارخانجات نساجی
-نیازهای ویژه و بسیار متنوعی در حوزه های خاص فرآیند نساجی وجود ارد . یکی از نیازها طراحی تهویه مطبوع است.
  • گزارش/ خرم از واکسیناسیون جامعه مهندسی طی هفته آینده خبر داد
-رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ارومیه گفت : بحث واکسن کرونای جامعه مهندسی و اعضای نظام مهندسی ساختمان طی هفته آتی قطعی می شود.
  • گزارش
  • نگاهی به بازار/ قیمت خاموت
-خاموت بخشی از یک شاخته میلگرد است که خم می شود و المانهای قائم و طویل را محافظت می کند و وظیفه آن مقاومت در برابر نیروهای برشی و پیچشی است با این شرایط قیمت خاموت نیز متاثر از قیمت آهن آلات و به ویژه قیمت میلگرد خواهد بود.
گردهمایی/ نمایشگاه تاسیسات
-بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران، ۲۷ لغایت ۳۰ مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی برگزار خواهد شد.
هفته نامه را از اینجا دانلود کنید
343اشریخاموتخرمنظام مهندسینگاهی به بازارهفته نامهواکسیناسیون مهندسانکاشانه
Comments (0)
Add Comment