نماینده مجلس: ردصلاحیتها در صورت لزوم حتی تا پایان انتخابات هم ممکن است

شاکری: پروسه رد صلاحیتهای بر اساس شاخص هایی که در قانون پیش بینی شده است، حتی در صورت اثبات تا پایان انتخابات نیز ممکن است انجام شود.
صدیقه بهزادپور: اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تاسیسات نیوز، ضمن آرزوی برگزاری انتخاباتی پرشور برای جامعه مهندسی کشور در روز ۲۶ مهرماه سال جاری گفت، ردِ صلاحیت کاندیداهای تایید صلاحیت شده در صورت اثبات تخلف صورت گرفته در انطباق با شاخص های قانونی و فرآیند تایید صلاحیت، حتی تا پایان انتخابات نیز امکان پذیر است.
بر اساس این گزارش، احمد خرم  طی گفت و گویی با یکی از رسانه ها، لیست اعلام شده نامزدهای انتخاباتی را جعلی ذکر کرده و گفته است:
صلاحیت برخی از افراد به دلیل تخلفهایی که پیش از این  صورت داده اند، تایید نشده و معلوم نیست این افراد در لیست نهایی حضور داشته باشند تا لیست تایید صلاحیت شده ها اعلام نشود، نمی‌توان در این باره قضاوتی داشت. هنوز وضعیت تایید صلاحیت هیچ یک از دواطلبان مشخص نیست.
گفته خرم خیلی زود صورت واقعیت به خود گرفت و خودِ خرم و میرجعفری«رئیس سازمان نظام مهندسی تهران» جزو رد صلاحیت شده ها در لیست جدید اعلام شده برای نهمین دوره از انتخابات نظام مهندسی تهران قرار گرفتند.
گفتنی است بر اساسِ اظهار نظر برخی از کاندیداها، تعداد بسیاری از افراد تا کنون در لیستِ ردِصلاحیت شده ها قرار گرفته و این رَوَند همچنان ادامه خواهد داشت. مشخص نشدن تکلیف و تایید صلاحیت نامزدها برای کاندیداها و رای دهندگان مسلماً سرگردانی را ایجاد می کند که از میزانِ اطمینان به این پروسه خواهد کاست.
سرگردانی مخاطبان انتخابات نظام مهندسی، از این نوسانات در انتخابات نظام مهندسی استان تهران، حکایت از این است که توقعِ بیشتری برای مهندسیِ انتخابات جامعه مهندسان کشور، وجود داشته است تا بتوان با قاطعیت بیشتری در این عرصه حضور یابند و فرمانِ هدایت و نظامِ «نظام مهندسی» را به دستِ افراد لایق بسپارند.
انتخاباتخرمرد صلاحیتشاکریمجلسمیرجعفرینظام مهندسی تهران
Comments (0)
Add Comment