مسابقه آزاد ملی طراحی المان شهری سلامت

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی یزد، طی یک فراخوان از علاقمند به طراحی نماد شهری جهت ساخت نماد شهری تجلیل از پیشگامان عرصه سلامت دعوت به حضور کرد.

المانطراحیفراخوانمسابقهنظام مهندسی یزدپیشگامان سلامت
Comments (0)
Add Comment