مدیریت ساخت خلاء نظام ساخت و ساز

امید رضا ریاحی: مهندسی مدیریت ساخت، خلاء نظام ساخت و ساز کشور ، است. بنابراین نقش رشته ای نظیر مهندسی مدیریت ساخت بسیار پررنگ است

به گزارش تاسیسات نیوز،امید رضا ریاحی: مهندسی مدیریت ساخت، خلاء نظام ساخت و ساز کشور ، است. بنابراین نقش رشته ای نظیر مهندسی مدیریت ساخت بسیار پررنگ است

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد:
مهندسی مدیریت ساخت، خلاء نظام ساخت و ساز کشور است
عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: با توجه به ضرورت تولید مسکن در طرح نهضت ملی مسکن بر پایه سریع سازی، انبوه سازی و کیفی سازی، بنابراین نقش رشته ای نظیر مهندسی مدیریت ساخت بسیار پررنگ است و انبوه سازان با به کارگیری دانش آموخته گان این رشته می توانند تحولاتی را در حوزه تولید مسکن ایجاد کند.
امید رضا ریاحی ضمن بیان مطلب فوق افزود: دولت باید باید ضمن ارایه تسهیلات به سازندگان به صورت هم‌زمان روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی را برای سازندگان مشخص کند.
ریاحی گفت: بعبارتی دیگر دولت باید باید فرش قرمز را برای سازندگان در طرح نهضت ملی مسکن پهن کند تا سرمایه گذاران و سازندگان حرفه ای مسکن به این طرح ورود پیدا کنند.
وی با تاکید بر ضرورت احداث مسکن ارزان و با کیفیت در طرح نهضت ملی مسکن گفت: برای اینکه در این طرح واحدهای مسکونی سریع، ارزان و با کیفیت مقبول ساخته شوند به یک بازنگری و مهندسی مجدد در تمامی روش‌هایی ساخت، تکنیک های اجرا، انتخاب مواد و مصالح ساختمانی،تجهیزات و ماشین آلات و نیروی انسانی نیازمندیم.
وی افزود: در چنین شرایطی نقش رشته ای نظیر مهندسی مدیریت ساخت بسیار پررنگ میشود چرا که این رشته بسیار مهم و کمک کننده است و انبوه سازان با به کارگیری دانش آموختگان این رشته در راستای ارتقاء کیفیت و کاهش مدت و هزینه پروژهش ­ها استفاده کنند و بدون شک این رشته می توانند تحولاتی را در حوزه تولید مسکن ایجاد کنند.
ریاحی عنوان کرد: اگر ما به دنبال شرایط بهینه بین زمان ،هزینه و افزایش کیفیت در تولید مسکن هستیم، برای تحقق این هدف باید نقش رشته های مدیریت پروژه ها و مهندسی مدیریت ساخت را بسیار جدی بگیریم.
عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: دولت باید در اسرع وقت نسبت به تعیین روش‌های مشارکت عمومی -خصوصی با سرمایه گذارها اقدم کند و در فاز بعدی با دعوت و فراخوان، سرمایه گذاران و سازندگان را به طرح نهضت ملی مسکن جذب کند.،
وی گفت: باید شرایطی فراهم گردید که با تخصیص تسهیلات مناسب، سرمایه گذاران و سازندگان، انگیزه ورود به طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشند و در نهایت این مساله موجب تسریع در اجرای این طرح گردد.

ساخت و سازمدیریت ساخت
Comments (0)
Add Comment