فیلم آموزشی وبینار تخصصی نکات مالیاتی

فیلم آموزشی وبینار تخصصی نکات مالیاتی، نحوه تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۹ در دسترس اعضاء نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت.
تاسیسات نیوز: قابل توجه اعضای محترم سازمان / با توجه به استقبال اعضای محترم از وبینار برگزار شده با موضوع نکات مالیاتی و نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه و فرم تبصره ماده  ۱۰۰  توسط امور مالیاتی سازمان و درخواست های مکرر شما مبنی بر قرارگیری فیلم آموزشی در سایت ،  فیلم آموزشی در لینک زیر قرار گرفته است.
لذا در صورت تمایل می‌توانید از لینک زیر فیلم آموزشی مربوطه را دانلود نمایید.
 لینک مشاهده فیلم
نظام مهندسی تهراننکات تخصصی مالیاتیوبینارپرکردن فرم تبصره و اظهار نامه عملکردد
Comments (0)
Add Comment