فرآیند درخواست معرفی‌نامه اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۶

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اطلاعیه به شرح ذیل صادر کرد:
قابل‌توجه اعضای حقیقی سازمان
با عنایت به لزوم ارائه معرفی‌نامه جهت اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۶ (مفاصا حساب مالیاتی)، به اطلاع می‌رساند، درخواست خود را در پنل امور مالیاتی سازمان به شرح زیر ثبت نمایید:
  1. ورود به پنل امور مالیاتی سازمان به آدرس membertax.tceo.ir
  2. انتخاب فیلد «معرفی‌نامه اخذ گواهی ماده ۱۸۶»
  3. انتخاب فیلد «ثبت درخواست معرفی‌نامه اخذ گواهی ماده ۱۸۶»
  4. تکمیل فرم «اطلاعات شخصی»
  5. انتخاب فیلد «ثبت درخواست معرفی‌نامه اخذ گواهی ماده ۱۸۶»
  6. دریافت پیامک تأیید صدور معرفی‌نامه
  7. مراجعه به پنل امور مالیاتی سازمان و چاپ معرفی‌نامه گواهی ماده ۱۸۶(مفاصا حساب مالیاتی) بدون نیاز به مراجعه به سازمان
  8. مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه با همراه داشتن مدارک به شرح زیر:
معرفی‌نامه اخذ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (مفاصا حساب مالیاتی)
اصل و کپی از آخرین پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی (پشت و رو)
توجه: اشخاص حقیقی که نام ایشان به‌عنوان شاغل) پاره‌وقت/تمام‌وقت(یا هیئت‌مدیره در ظهر پروانه اشتغال بکار اشخاص حقوقی درج گردیده است لازم است کپی برابر اصل پروانه خود را از امور عضویت و صدور پروانه سازمان دریافت نموده و به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه نمایند.
امور مالیاتی
اخذ گواهینامهمعرفی نامهنظاام مهندسی ساختمان
Comments (0)
Add Comment