صنعت تبرید به دنبال کسب مدال طلا

به گزارش تاسیسات نیوز، کاندیداهای منتخب به دنبال کسل مدال طلای J&E Hall امسال برای دستاوردهای فنی برجسته در صنعت تبرید و حوزه های مربوطه هستند. این مراسم در چهل و یکمین سال برگزاری خود، میزبان افراد یا تیم هایی در در یکی از حوزه های زیر است: کاربردهای عملی طراحی های نوین؛ پروژه هایی که کمک زیادی به این رشته کرده اند؛ سیستم هایی که مدارک قابل توجهی مبنی بر تکمیل موفق ارایه می کنند؛ کارهای چشمگیر و مهم در حوزه های جدید یا غیر معمول.


این جایزه برای تشویق به پیشرفت های جدید طراحی شده است که برنده آن به فهرست منتخبی از بزرگان صنعت تبرید اضافه می شود.


برنده یک مدال طلا به مدت یک سال و یک جایزه نقد 5000 یورویی دریافت می کند.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر

تاسیساتتبریدصنعت
Comments (0)
Add Comment