ستاد ملی کرونا ملی مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی را تمدید کرد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از افزایش مهلت زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی بر اساس جلسات اقتصادی این ستاد خبر داد.
به گزارش تاسیسات نیوز، به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌‎رساند، براساس مصوبات اقتصادی جلسه ۷۷ ستاد ملی کرونا موعدهای مقرر در مواد ۵۷،۸۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ می‌باشد به مدت یک ماه تمدید می‌گردد. کلیه احکام قانونی مرتبط، بر این تمدید مترتب می‌باشد. همچنین کلیه مهلت‌های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آن‌ها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۳۱می‌باشد به مدت یک ماه تمدید می‌گردد.
اظهارنامه مالیاتیستاد ملی کرونامالیاتکرونا
Comments (0)
Add Comment