رشد ۲۱۵ درصدی درآمد‌های سازمان نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، احمدعلی فلاح با بیان اینکه تحقق بودجه نیازمند شفافیت، تعامل و کار حداکثری است، گفت: تلاش نظام مهندسی در محقق کردن بودجه سال جاری امری قابل توجه است که امیدواریم این امر با برنامه ریزی و تلاش مضاعف همکاران صورت پذیرد.
وی با اشاره به تحقق ۸۷/۳ میلیارد ریال از بودجه کل مصوب ۱۱۸ میلیاردی سازمان در واحد فنی و مشارکت‌های حرفه‌ای در شش ماهه اول سال جاری، افزود: تا پایان شهریور ماه، ۷۴ درصد بودجه امسال این بخش محقق شده است.
فلاح تأکید کرد: درآمد واحد فنی و مشارکت‌های حرفه‌ای سازمان به نسبت بودجه مصوب شش ماهه اول آن که ۳۹ میلیارد ریال برآورده شده است، با رشد ۲۱۵ درصدی همراه است.
وی ادامه داد: درآمد واحد فنی ومشارکت‌های حرفه‌ای سازمان درآمد‌های مربوط به ۵ درصد طراحی، ۵ درصد نظارت، شناسنامه فنی و ملکی، دودرهزار مجری، عضویت اعضای حقیقی و حقوقی و خدمات دفتر توسعه تکنولوژی ساختمان را شامل می‌شود.
درآمد نظام مهندسیمشارکت های حرفه اینظام مهندسی یزد
Comments (0)
Add Comment