دکتر رامین کرمی بعنوان رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران برگزیده شد

هیئت رئیسه سال اول دوره نهم نظام مهندسی تهران تعیین و دکتر رامین کرمی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران برگزیده شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، نخستین جلسه نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار و اعضای هیئت رئیسه آن نیز برگزیده و معرفی شدند.
بر اساس این گزارش، در این جلسه که در محل شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، رامین کرمی، نفر نخست گروه مکانیک در نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان تهران، به عنوان رئیس سازمان انتخاب شد.
این گزارش حاکی است؛ در این جلسه که  ۲۵ نفر از اعضای هیئت مدیره منتخب جامعه مهندسی استان تهران حضور داشتند، دیگر اعضای هیئت رئیسه نظام مهندسی نیز به شرح ذیل انتخاب شدند؛
مهندس محمد احمدی بعنوان نایب اول، دکتر امیرحسام الدین آرمان پور نایب دوم، دکتر مهدی روانشادنیا، دبیر هیات مدیره و مهندس علی کریمی آنچه به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانرامین کرمینظام مهندسی ساختمان استان تهرانهیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان استان تهران
Comments (0)
Add Comment