درگیری مهندسان ایرانی و طالبان در مرز +فیلم

تاسیسات نیوز – حساسیت نیروهای طالبان به خاطر نیم سانتی متر انجام فعالیت های عمرانی در مرز با مهندسان ایرانی را در این فیلم ببینید.
https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2023/06/اختلاف-مهندسان-ایرانی-و-افغانی.mp4
اختلاف مهندسان ایرانی و طالبان
Comments (0)
Add Comment