خرم : نظرات مخالف را تحمل کنیم

احمد خرم ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، در جلسه شورای مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان، راهکار حل اختلاف نظرها را، تحمل نظرات مخالف دانست و تاکید کرد؛ به دنبال منافع مادی و سیاسی کاری نباشیم.
به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه شوراى مدیران سازمان نظام مهندسى ساختمان با حضور خرم ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.
خرّم در این جلسه ریشه همکارى و هماهنگى و انسجام را در همدلى دانست و گفت: موتور حرکت به سمت توسعه، عشق است.برهمین اساس، باید عاشق سازمان و مردم باشیم, ضمن اینکه انسانها وقتى عاشقانه با همدیگر کار کنند، به یکدیگر گیر نمی دهند.
وی با اشاره به اینکه راهکار حل اختلاف نظرها این است که نظر مخالف را تحمل کنیم، اظهارداشت: به دنبال منافع مادى و سیاسی در کار نباشیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان بر ضرورت تشکیل کمیته ویژه براى افزایش راندمان سازمان تاکید کرد و دستور داد ساختار سازمانى بافوریت طراحی و پیاده سازی شود.
جلسهخرمشواری مدیرانمهندسینظام مهندسی کشور
Comments (0)
Add Comment