خرم در دومین هم اندیشی با مدیران: فرصتها را تبدیل به اجرا می کنیم

اعضای شورای مرکزی دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان ، به دعوت خرم ،‌ رئیس سازمان، دومین نشست هم اندیشی تخصصی خود را روز چهاردهم بهمن در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار کردند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،‌ در آغاز این نشست، مهندس خرم فرا رسیدن دهه مبارک فجر را تبریک گفت و از اعضای شورا خواست دیدگاه‌های خود را در مورد طرح ها و پروژه های پیشنهادی و شرح وظایف و ویژگی های مورد نظر برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی بیان کنند.
در این نشست حاضران در مورد ضرورت تدوین برنامه‌های مورد نظر شورای مرکزی و حرکت بر اساس آن ، همچنین تبیین شرح وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی سخن گفتند و به عنوان نمایندگان  اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های اعلام شده  بیان داشتند و  همدلی و تعامل در پیشبرد اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان را یاد آور شدند.
 مهندس خرم نیز در سخنان مشروح خود، با اشاره به ماهیت مجزای سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی در عرصه‌های تصمیم گیری، تصمیم سازی، مشاوره و اجرا ، تاکید کرد: رئیس سازمان  تمام وقت و حتی فوق تمام وقت است و باید کلیه فرصت هارا صرف برنامه ریزی و اجرای تصمیمات نماید.
 وی با بیان اهمیت تدوین یک برنامه عملیاتی، استفاده کامل از ظرفیت سازمان را مورد تاکید قرار داد.
 انجام برنامه‌های ذاتی سازمان که تنها از عهده این نهاد بر می‌آید ، پیشگیری از تداخل وظایف و نیز تقویت ارتباط با سازمان ها و تشکل های خارج سازمان و حرکت در راستای همدلی وهمگرایی وحاکمیت شیوه نتیجه گرایی، از مهمترین مواردی بود که رئیس سازمان بر آنها تاکید کرد.
دفاع مناسب از سازمان و اعضا و هیئت مدیره های سازمان ها ونیز ایجاد ارتباط جدی بین مرکزیت سازمان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و کمک در حل مسائل آنان، همچنین اصلاح سیاست ها ، سیستم و فرآیندها و رشد و پرورش نیروی انسانی شاغل در سازمان و پرداختن به آموزش و پژوهش های کاربردی، از مهمترین محورهای مورد نظر رئیس سازمان بود.
 مهندس خرم توصیه کرد متولیان امور سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی چتر حمایتی  را باز کنند و مشکلات را گوش و مطالبات را درک و پیگیری کنند.
خرمروسای سازمانفرصتنظام مهندسیهم اندیشی
Comments (0)
Add Comment