خرم خواستار واکسیناسیون اعضاء نظام مهندسی تهران شد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه ای به رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران خواستار معرفی یک نماینده برای پیگیری واکسیناسیون کارکنان و اعضای شریف این سازمان شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، مهندس احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه ای به مهندس میرجعفرى، رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران خواستار معرفی یک نماینده برای پیگیری واکسیناسیون کارکنان و اعضای شریف این سازمان شد.
در این نامه آمده است:
باسلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ١١٠/٠٠/٢۶٠٢٢ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ درخصوص اعلام لیست اعضا پرریسک سازمان، به اطلاع می رساند نظر به هماهنگی صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ مجوز واکسیناسیون کارکنان و اعضا شریف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با عنایت به گستردگی وسعت استان متبوع به منظور انجام فرآیند مذکور، مقتضی است نماینده مربوطه را جهت پیگیری موضوع به این سازمان معرفی نمایید.
احمد خرم
رئیس سازمان
خرمنظام مهندسی تهرانواکسنواکسیناسیونکرونا
Comments (0)
Add Comment