حراست از بافت تاریخی دغدغه مهندسان بسیجی است

 مسئول سازمان بسیج مهندسین استان قم گفت: حفظ و حراست از بافت تاریخی از جمله مهم ترین دغدغه های مهندسان و نخبگان بسیجی است.

سرهنگ پاسدار حسن نیکوکلام در حاشیه بازدید اعضای کارگروه مدیریت شهری بسیج از بافت تاریخی قم اظهار داشت: سازمان بسیج مهندسین استان قم با تشکیل کارگروه هایی در حوزه های مهندسی و ساختمان همچون کارگروه معماری، کارگروه مسکن، کارگروه محیط زیست، کارگروه مدیریت شهری و … در پی آن است که در راستای حفظ بافت تاریخی از یک سو و نیز کمک به توسعه مطلوب شهری از سوی دیگر فعالیت کند.

وی افزود: در زمینه مدیریت شهری و حفظ بافت تاریخی به نظر می رسد که ورود بسیج در این عرصه در جهت فرهنگ سازی و ترویج مباحث، همچنین حمایت و پشتیبانی، مفید و مؤثر است و لذا بسیار امیدواریم که با حضور مهندسین بسیجی توانمند و با دانش قدم های بسیار خوبی در این جهت برداریم.

نیکوکلام همچنین با اشاره به اهمیت و ضرورت احیای بافت تاریخی گفت: با توجه به توسعه شتابان متأثر از سبک زندگی مدرنیته لازم است که بافت تاریخی به عنوان میراث ده ها و بلکه صدها ساله در شهر قم حفظ شود و در این باره ارگان ها و نهادهایی چون شهرداری و میراث فرهنگی و … نیز به تحقق این امر کمک کنند.

بافت تاریخیبسیجیمهندساننظام مهندسی
Comments (0)
Add Comment