جهش تولید با «بنزین تولیدِ داخل» محقق شد

علیرضا صادق‌آبادی در حاشیه روز نخست بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به جهش تولید بنزین در کشور طی سه سال گذشته گفت: در سال ۹۶ تولید بنزین روزانه ۵۹ میلیون لیتر بود از این میزان سه میلیون لیتر مربوط به تولید پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود، در سال ۹۸ متوسط تولید بنزین به ۱۰۷ میلیون لیتر در روز رسید.

به گزارش تاسیسات نیوز، صادق آبادی با اشاره به ظرفیت سازی انجام شده ادامه داد: برای تولید این مقدار بنزین باید ظرفیتی در حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر ایجاد شود، چون پالایشگاه ها طبق برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی و نیمه اساسی دارند و یا حتی برخی از مواقع به دلایل غیر قابل پیش بینی ممکن است از سرویس خارج شوند؛ بنابراین وقتی عملکرد روزانه به ۱۰۷ میلیون لیتر می رسد ظرفیت سازی ۱۱۵ الی ۱۲۰ میلیون لیتری انجام شده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه میزان تولید و ظرفیت سازی که در پالایشگاه های کشور از سال ۹۶ تا ۹۸ محقق شد در شرایطی بود که تحریم در کشور حکمفرما بوده است، تاکید کرد: با اطمینان می گویم که این جهش تولید با اتکا به نیروهای داخلی صنعت پالایش و ظرفیت های داخل کشور اجرا شده است.
حضور در بازارهای هدف صادراتی به دلیل توان بالای رقابت ایران در منطقه
وی با اشاره به کیفیت بنزین تولیدی کشور اظهار کرد: کالایی که کیفیت مناسبی نداشته باشد قابلیت صادرات نیز ندارد؛ بنابراین یکی از دلایلی که کمک کرد در بازارهای هدف حضور پیدا کنیم عرضه کالایی بود که رقبای ما توان رقابت را با آن نداشتند.به گفته معاون وزیر نفت چه بنزینی که در داخل کشور توزیع می شود چه بنزینی که صادر می شود از بهترین نوع بنزین هایی است که در منطقه تولید می شود.
بنزینتولید داخلجهش تولیدخودکفاییصادراتنفتنمایشگاه
Comments (0)
Add Comment