جلسه 225 شورای مرکزی

 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسه شماره 225 شورای مرکزی با حضوراعضای اصلی و علی ‏البدل شورای مرکزی و رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‏ها روز سه ‏شنبه مورخ1396/12/15 از ساعت 14:00 الي 17:00 در سالن جلسات شورای مرکزی تشکيل گردید.


درجلسه شماره 225 شورای مرکزی پس ازقرائت کلام‌ا… مجيد، سخنان پیش از دستور توسط اعضای اصلی و علی ‏البدل شورای مرکزی و رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‏هاارایه شد .


در ادامه، پاسخ سخنان پیش از دستورو گزارش امور جاری توسط رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه گردید.


مهندس رجبی درجلسه شماره 225 شورای مرکزی اظهارداشت :دستورالعمل‌های موضوع مواد آیین نامه در مواردی که سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعملهای مربوطه وجود داشته باشد وزیر راه و شهرسازی می تواندنظریه خود را اعلام نمایند.


امااخیرا شاهد هستیم که اصرار دارند به سازمان نظام مهندسی ساختمان “ارائه طریق و رهنمود ” دهند در حالی که اساسا فلسفه تشکیل و فعالیت این سازمان‌ انجام اموروفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.


رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان درادامه اظهار داشت شخصا با حکمی که از رئیس جمهورگرفته ام دوره تصدی شورای مرکزی را به دست آورده‌ام که به پشتوانه رای اعضای شورای مرکزی میباشد و به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان با هدف حسن جریان امور و حفظ حقوق منافع بهره برداران و شئونات حرفه‌ای براساس قانون و منطق با حمایت ،هم دلی و هم اندیشی اعضا شورای مرکزی و روسا نظام مهندسی استان هادر جهت اعتلای سازمان نظام مهندسی ساختمان حرکت می نمایم.


رییس سازمان نظام مهندسی از همه همکاران ،دوستان و بزرگاني كه پس از اين اظهار نظر ها در مقام دفاع ازاين سازمان برآمدند صميمانه تشکر نمودو عزم راسخ خود و شورای مرکزی را براي حضوري موثر و پويا در عمل به قانون را اعلام نمود و تاکید کرد هر انحرافی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شود در محاکم قضایی شکایت کرده و پیگیری می نماییم.

پس از آن گزارش عملکرد یکساله شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان توسط مهندس علی بنیادی نژاد رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ارایه گردید.


دکتر قناعت گزارش عملکرد یکساله خزانه داری شورای مرکزی را ارائه نمود.


انتخاب خزانه دار شورای مرکزی و عضو شورا انتظامی به دستور کارجلسه آتی شورای مرکزی منتقل شدو در رابطه با آبستراکسیون در جلسات هیات مدیره مصوبه تغیر آن در نظامنامه اخذ گردید.


همچنین مصوب شد جلسه فوق العاده 226 شورای مرکزی 21 اسفند ماه برگزار شود.انتهای خبر

تاسیساتجلسهشورای مرکزینظام مهندسی
Comments (0)
Add Comment