بناهای تاریخی بهترین الگو در بازگشت به معماری معاصر است

به مناسبت هفته شیراز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با همکاری معاونت فرهنگی هنری شهرداری شیراز اقدام به برگزاری بازدید تخصصی رشته معماری با عنوان “سبک شناسی در معماری وکیل” کرد. عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در حاشیه بازدید از مجموعه زندیه، ضمن بیان توضیحاتی درخصوص سبک معماری به کار رفته در بناهای این مجموعه گفت: بناهای تاریخی به شهرها هویت می بخشند و می توانند بهترین الگو برای بازگشت هویت و حس مکان به معماری معاصر باشند.
به گزارش تاسیسات نیوز، به نقل از  روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس، مهندس سارا کبیریان افزود: آگاهی و تسلط معماران و سیاستگذاران به ساختار گذشته و حال شهرها امری ضروری است، لذا چنین آگاهی علاوه بر اینکه به اقدامات عمرانی در شهرها سمت و سوی صحیحی می دهد، می تواند این امکان را فراهم سازد که با ارزش نهادن به تجارب گذشتگان و حفظ آثار برجای مانده از آنان، برای تداوم معماری درخشان در مجموعه های شهری و هویت اصلی شهرها، راه های نوینی را پیش رو قرار دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات شهرهای ایران که امروزه موجب آشفتگی بصری و بی نظمی در معماری ساختمان ها شده است، فقدان قوانین مشخص و قابل اجرای برگرفته از الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی است که رعایت آن باید برای معماران و طراحان الزامی باشد.

کبیریان افزود: هرچند در مقررات ملی ساختمان اشاره ای کلی به موضوع حفاظت از ارزش های ایرانی- اسلامی شده، اما بدلیل فقدان خطوط راهنمای مشخص و قابل ارجاع در بخش های مختلف طراحی ساختمان، در عمل بلا اثر بوده است.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با تأکید بر وظایف هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان در برنامه ریزی به منظور تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های ایرانی- اسلامی در معماری و شهرسازی گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود که اقدامات عمرانی با حفظ هویت میراث کهن در بستر زمان به مسیر خود ادامه دهد.

شایان ذکر است در این بازدید به بهترین طراحی دانشجویان معماری (اسکیس)، جوایزی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس اهدا شد.

معماری معاصرنظام مندسی استان فارسنظام مهندسی شیراز
Comments (0)
Add Comment