برگزاری وبینار پلان ایمنی

کمیسیون آموزش  و پژوهش در نظر دارد در روز سه شنبه مورخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ وبینار آموزشی تحت عنوان “پلان ایمنی” را برگزار نماید.

برای ثبتنام از این لینک استفاده نمایید.

نظام مهندسی ساختماننظام مهندسی ساختمان تهرانپلان ایمنیکمیسیون آموزش و پژوهش
Comments (0)
Add Comment