برگزاری جلسه کمیته بازنگری آیین نامه ها و شیوه نامه ها

جلسه کمیته بازنگری آیین نامه ها و شیوه نامه ها به ریاست مهندس غلامحسین عسکری برگزار شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه کمیته بازنگری آیین نامه ها و شیوه نامه ها با حضور اعضای کمیته به ریاست مهندس غلامحسین عسکری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، مسئول این کمیته و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری و مجازی در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.
«بازنگری نظامنامه ماده۱۱۳ آیین نامه اجرائی» دستور کار جلسه کمیته بازنگری آیین نامه ها و شیوه نامه ها بود که در این جلسه بندهایی از این نظامنامه به خوانش رئیس جلسه و اظهار نظر اعضا رسید ولی جمع بندی آن به جلسات بعدی موکول شد.
آیین نامه هااصفهانجلسهشیوه نامه هاغلامحسین عسگرینظام مهندسی
Comments (0)
Add Comment