برگزاری جلسه روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها

جلسه روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با حضور مهندس احمد خرم – حضور ۲۵ نفر از روسا به صورت حضوری و ۶ نفر به صورت مجازی  برگزار شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با حضور مهندس احمد خرم، رییس سازمان به صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
در این جلسه پیرامون مسائل پیش‌رو نظام مهندسی از جمله موضوع بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی درخصوص مصادیق تعارض منافع در ارائه خدمات مهندسی بحث و بررسی شد.
برهمین اساس، در این جلسه مقرر شد ۷ نفر از روسای سازمان استان‌ها و نمایندگان شورای مرکزی در جلسه ای که با حضور وزیر راه و شهرسازی و مهندس خرم در روزهای آتی تشکیل می شود، حضور داشته باشند.
مشروح گزارش جلسه در خبرهای آتی متعاقباً منتشر خواهد شد.
استانهاجلسهخرمنظام مهندسی ساختمان
Comments (0)
Add Comment