برگزاری تریبون آزاد معماران به مناسبت بزرگداشت روز معمار 

تاسیسات نیوز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد  با همکاری انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد در نظر دارد به مناسبت بزرگداشت روز معمار مراسم تریبون آزاد با موضوع “یک مسئله، یک راه حل” را در روز شنبه ۴ اردیبهشت به صورت مجازی برگزار نمایند.
لذا از کلیه اعضای معمار داوطلب دعوت می شود ضمن ثبت نام در سامانه تیکتینگ به اختصار مسئله و راه حل پیشنهادی خود را شرح دهند.
با توجه به محدودیت زمانی به ۵ نفر از داوطلبان زمان ارائه شفاهی به مدت ۱۰ دقیقه داده خواهد شد.
سایر موارد نیز در کمیسیون معماری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آقای مهندس نوری (دبیر کمیسیون) هماهنگ نمایید.
انجمن صنفی مهندسانتریبونروز معمارمعمارنظام مهندسی یزد
Comments (0)
Add Comment