برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در شهریور ماه

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام و انتخابات اعضای هیأت مدیره نظام کاردانی ساختمان در شهریور ماه سال جاری خبر داد.۲۴ July 2021
به گزارش تاسیسات نیوز؛ عبدالله بهادری در این خصوص اظهار داشت : در راستای برگزاری نهمین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی و پنجمین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره نظام کاردانی ساختمان، اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام نسبت به تشکیل هیأت اجرایی و دستگاه نظارت استان اقدام و با استفاده از روشهای مندرج در نظام نامه انتخابات نسبت به اطلاع رسانی مناسب جهت ثبت نام متقاضیان اقدام نموده است.
بهادری افزود: متعاقب پی گیریهای انجام شده ثبت نام از متقاضیان مربوطه به انجام رسیده و هم اکنون مرحله بررسی پرونده ها و اخذ استعلامات از مراجع در حال اجرا می باشد.
وی خاطر نشان کرد: برای شرکت در انتخابات اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان ۳۱ نفر نامزد شده اند و برای انتخابات اعضای هیأت مدیره نظام کاردانی ساختمان ۱۳ نفر کاندید هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد: تا این لحظه تعداد مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان که واجد شرایط شرکت در انتخابات و حق رأی هستند ۲۱۰۲ نفر و تعداد اعضای مجازبرای شرکت در انتخابات اعضای هیأت مدیره نظام کاردانی تا این لحظه ۸۰۷ نفر می باشند.
لازم به ذکر است انتخابات اعضای هیأت مدیره نظام کاردانی ساختمان روز سوم شهریور ماه سال جاری و انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان روز ۲۸ م شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
انتخاباتایلاممدیرکل راه و شهرسازی ایلاممهندسینظام مهندسی ایلام
Comments (0)
Add Comment