بخشنامه بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

تاسیسات نیوز: سازمان نظام مهندسی استان تهران، بخشنامه بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.
قابل توجه اعضای محترم سازمان
جهت مشاهده بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص “بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده” اینجا کلیک نمایید
بخشنامهجرائم مالیاتیمالیاتنظام مهندسی تهران
Comments (0)
Add Comment