بازیابی کامل گرما با محصول جدید چسترفیلد انگلیس

شرکت تبرید اولترا در چسترفیلد انگلستان، به منظور رفع نیازهای تهویه مطبوع و گرمایشی فروشگاه ها، بسته تبریدی CO2 با راندمان بالا همراه با بازیابی کامل گرما ابداع کرده است.
تاسیسات نیوز/ ترجمه/ مهندس نیره شمشیری: بسته برق یکپارچه (IPP) این شرکت با بهره گیری از کمپرسورهای رفت و برگشتی CO2، با عبور گاز داغ از یک مبدل حرارتی جریان متقابل فشرده و انتقال آن به یک سیستم گرمایش آبی، گرما را از سمت تخلیه با دمای بالا می گیرد. کویل های فن هیدرونیک سرمایش و گرمایش آسوده را برای فروشگاه و انبارهای مجاور فراهم می کنند.
این سیستم همچنین آب گرم مورد نیاز برای یک پرده هوای روی درب در ورودی اصلی فروشگاه را تامین می کند؛ این پرده هوا همیشه در ساعات کاری کار می کند و ۱۴ کیلووات صرفه انرژی برق به همراه دارد.
سیستم IPP در مجموع ۹۰ کیلووات گرمایش و ۴۰ کیلووات سرمایش فراهم می سازد، اگرچه طراحی قابل ارتقا است و می توانند برای کاربریهای بزرگ تر نیز استفاده شود.
علاوه برای صرفه جویی های انرژی و اثرات زیست محیطی بسیار کمتر، یک مزیت دیگر سیستم این است که تنها لوله های کم فشار در فروشگاه وجود دارد و از خطرات مربوط به سیستم های پرفشار فروشگاهی جلوگیری می شود.
علاوه بر استفاده در فروشگاه های مواد غذایی، این تجهیز می توان در پروژه های صنعتی که نیاز به پیش گرمایش آب یا گرمایش فضا دارند نیز استفاده شود. همچنین در اتاقک های دماپایین برای آزمایش موتورها تا حد دماهای ۴۵- درجه سیبری کاربرد دارد.
انگلیساولتراتبریدیتهویه مطبوعسرمایشی و گرمایشیچستر فیلد
Comments (0)
Add Comment