اعضای هیات رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معرفی شدند

اعضای هیات رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در اولین جلسه رسمی شورای مرکزی دوره هشتم عصر روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه انتخاب و معرفی شدند .

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،‌ اولین جلسه رسمی شورای مرکزی در دوره هشتم، عصر روز سه شنبه ۲۹ بهمن  در محل سالن جلسات این شورا تشکیل شد.
در آغاز جلسه، مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به حاضران خیر مقدم گفت و برای هیئت رئیسه منتخب شورای مرکزی آرزوی موفقیت کرد.
 آنگاه رای گیری از حاضران برای انتخاب هیئت رئیسه انجام یافت و در نتیجه آقایان  مهندس بهمن مومنی مقدم و مهندس جعفر هاشم زاده به عنوان دبیر اجرایی شورای مرکزی انتخاب گردیدند. همچنین آقایان مهندس مجتبی احمدزاده و مهندس مجید جی افرام به عنوان منشی  برگزیده شدند.
در اولین جلسه رسمی شورای مرکزی در روز ۲۹ بهمن انتخابات هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در نخستین جلسه  رسمی  دوره هشتم شورای مرکزی که با حضور ۲۲ نفر از اعضای اصلی، جلسه رسمیت یافت ،سه نفر از اعضای شورای مرکزی نامزد احراز سمت دبیر اجرایی شورای مرکزی شدند که با رای گیری از حاضران آقای مهندس جعفر هاشم زاده با ۱۹ رای  و مهندس بهمن مومنی مقدم با ۱۷ رای به عنوان دبیر اجرایی شورای مرکزی برگزیده شدند. همچنین برای احراز سمت منشی هیئت رئیسه دو نفر نامزد شدند که با رای گیری از اعضا به ترتیب مهندس مجتبی احمدزاده با ۲۱ رای  و مهندس مجید جی افرام با ۲۰ رای در جایگاه منشی هیئت رئیسه قرار گرفتند .
روابط عمومی شورای مرکزی برای هیئت رئیسه منتخب شورای مرکزی آرزوی توفیق دارد.
انتخابخرمنظام مهندسینظام مهندسی ساختمانهیات رییسه
Comments (0)
Add Comment