اردیبهشت ۹۹/ قیمت تیرآهن در بازار

هر شاخه تیرآهن ۱۲ به قیمت یک میلیون و ۳۰ هزار تومان در بازار مصالح ساختمانی به فروش می‌رسد.
به گزارش تاسیسات نیوز، با شروع سال جدید و آرامش نسبی در بازار مسکن اما بازار مصالح ساختمانی و نهاده های آهنی از جمله تیرآهن و میلگرد در روزهای ابتدایی سال با افزایش نسبی قیمت روبرو شد.
آخرین قیمت آهن آلات در ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر است:
قیمت تیرآهن
سایز تیرآهن
شرکت تولیدکننده
وزن (کیلوگرم)
قیمت (تومان)
تیرآهن ۱۲
ذوب آهن
۱۲۲
۱٫۰۳۰٫۰۰۰
تیرآهن ۱۴
ذوب آهن
۱۵۵
۱٫۳۶۰٫۰۰۰
تیرآهن ۱۶
ذوب آهن
۱۹۵
۱٫۳۸۰٫۰۰۰
تیرآهن ۱۸
ذوب آهن
۲۲۵
۱٫۶۰۰٫۰۰۰
تیرآهن ۲۰
ذوب آهن
۲۷۶
۲٫۰۹۰٫۰۰۰
تیرآهن ۲۲
ذوب آهن
۳۱۵
۲٫۱۴۰٫۰۰۰
تیرآهن ۲۴
ذوب آهن
۳۶۹
۲٫۴۶۰٫۰۰۰
تیرآهن ۲۷
ذوب آهن
۴۳۴
۳٫۱۸۰٫۰۰۰
تیرآهن ۳۰
ذوب آهن
۵۰۰
۴٫۰۰۰٫۰۰۰
بازار تیرآهنتیرآهنساخت و سازقیمت تیرآهنمصالح ساختمانی
Comments (0)
Add Comment