آنچه از آزمون کارشناس رسمی ماده ۲۷ باید بدانیم

تاسیسات نیوز: برای آشنایی بیشتر با آزمون کارشناس رسمی ماده ۲۷ و چگونگی شرکت درآن باید بدانیم، این مقاله را بخوانید.
از اصلی ترین شرایط اخذ پروانه کارشناسی ماده ۲۷ قبولی در آزمون کارشناسی عمومی ماده ۲۷ است. آزمون کارشناسی ماده ۲۷ نظام مهندسی هر ۳ سال یک بار با برنامه ریزی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در ۷ رشته اصلی عمران، معماری ،تاسیسات برقی،تاسیسات مکانیکی، شهرسازی،نقشه برداری و ترافیک در سطوح عمومی و تخصصی برگزار می شود . آزمون کارشناسی ماده ۲۷ ویژه ی مهندسین دارای پروانه ی نظام مهندسی اشتغال (دارای عضویت در سازمان نظام مهندسی) با سابقه ی کاری ۱۰ساله پس از اخذ مدرک کارشناسی می باشد.
 • لازم بذکر است که این آزمون بصورت جزوه باز برگزار میشود .
شرایط شرکت در آزمون ماده ۲۷
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در حدود ۳ ماه قبل از برگزاری آزمون ماده ۲۷، شرایط شرکت در این آزمون، تاریخ دقیق برگزاری آزمون و موارد مربوط به آزمون مانند درصد پاسخ صحیح موردنیاز برای قبولی در آزمون را به صورت عمومی اعلام می کند. موارد مربوط به آزمون از طرف این هیئت دوبار و هر ۱۰ روز یکبار در روزنامه های رسمی عمومی منتشر شده و به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. هم چنین شرایط شرکت در آزمون ماده ۲۷ در سایت سازمان نظام مهندسی نیز اعلام خواهد شد. پس از آن متقاضیان باید مدارک خود را به دبیرخانه هیئت تشخیص استان تحویل دهند.
این هیئت نتایج قبول یا عدم قبول مدارک متقاضیان را ۳۵ روز قبل از آزمون برای متقاضیان پست می کند و افرادی که مدارک آنها برای شرکت در آزمون قبول نشده است می توانند تا ۵ روز بعد از دریافت نتیجه شکایت خود را به همان هیئت اعلام نمایند. نتیجه شکایت نیز تا ۵ روز بعد از آن اعلام می شود.
برخی شرایط شرکت در این آزمون:
 • عضویت در سازمان نظام مهندسی استان
 • داشتن پروانه اشتغال به کار
 • ۱۰ سال سنوات کار در همان رشته بعد از فارغ التحصیلی
شرایط برگزاری آزمون ماده ۲۷
آزمون ماده ی ۲۷ نظام مهندسی هر ۳ سال یکبار در همه ی رشته ها ازجمله عمران، معماری، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری؛ بطور همزمان برگزار میشود. به این صورت که در تمامی رشته ها شروع آزمون در یک ساعت و در یک روز بوده و هماهنگ باهم در پایان ساعت تمامی مراقبین در حوزه های امتحانی درتمامی رشته ها موظف به جمع اوری اوراق امتحانی اند. پس از جمع آوری اوراق امتحانی تمامی آنها مهر شده و یک نسخه از صورتجلسه ی شروع و پایان آزمون آن به دبیرخانه ی هیات آزمون جهت برسی و تایید برگذاری ارسال میشود .
تعیین و اعلام تاریخ دقیق برگزاری آزمون کارشناسی ماده ۲۷ بر عهده ی سازمان نظام مهندسی است و این سازمان ازچند طریق میتواند این اطلاع رسانی را انجام دهد که عبارتنداز: اعضای خود سازمان، نصب اطلاعیه در دفاتر مرکزی و نمایندگی های همین سازمان و البته سایت رسمی سازمان که یکی از بهترین راه های اطلاع رسانی است . این تاریخ باید کاملا به موقع اعلام شود و بهترین زمان بر ای اعلام آن حداقل ۲۰روز قبل از شروع آزمون میباشد .
زمان برگزاری آزمون کارشناسان ماده ۲۷: آزمون کارشناسان ماده ۲۷ در ۷ رشته اصلی همزمان با برگزاری آزمون نظام مهندسی در روزهای ۱۳ تا ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. و داوطلبان می توانند با رعایت شرایط مندرج در آخرین دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی از روز دوشنبه ۱۷ خرداد لغایت پنجشنبه ۲۰ خرداد به مدت ۴ روز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
درصورتی که تعداد متقاضیان یک استان کمتر از ۵نفر در هررشته باشد،هیات تشخیص استان با استان دیگر هماهنگی به عمل آورده و متقاضیان به استان دیگر برای آزمون معرفی میشوند
منابع آزمون کارشناسی ماده ۲۷
(مواد عمومی آزمون ماده ۲۷ )
 • محتوای قانون نظام مهندسی از مواد و آیین نامه های اجرایی
 • قانون تملک آپارتمان ها
 • قانون مالک ومستاجر و آیین نامه آن
 • مجموعه قوانین شهرداری و نوسازی و عمران
 • مباحث ۲ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان
 • مقررات و ایمنی آتش سوزی
 • مقررات بیمه و قرارداد های ساخت و ساز
 • شرایط عمومی پیمان
 • شرح خدمات و پیمان های همسان و غیر همسان
_لازم به ذکر است تمامی موارد فوق دارای ضریب ۱ در آزمون می باشند .
(مواد اختصاصی آزمون ماده ۲۷)
 • سوالات اختصاصی هریک از رشته ها از منابع شناخته شده ی همان رشته
 • کتب علمی . فنی و تدریسی در دانشگاه
 • هندبوک های معتبر و پذیرفته شده ی ایرانی و خارجی
 • مشخصات فنی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 • استاندارد های ملی
 • تصویب نامه ها
 • قوانین مقررات و آیین نامه های جاری در کشور
 • اصول متره و براورد
 • تشخیص علل خرابی ساختمان
 • تاسیسات و سایر طرح ها به تناسب رشته
 • قوانین ثبتی
 • ارزیابی و اجاره بها
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
_لازم به ذکر است تمامی موارد فوق دارای ضریب ۲ در آزمون می باشند .
آزمونتاسیساتمنابع آزمونمهندساننظام مهندسیکارشناسان وکلای دادگستری
Comments (0)
Add Comment