فرصت‌سوزی نفتی در پسابرجام

به گزارش تاسیسات نیوز، اگر در کار وزارت نفت تاخیر نینداخته بودند و پنج قرارداد دیگر همانند توتال منعقد شده بود و همچنین صادرات…

توسعه فضای سبز با پساب

به گزارش تاسیسات نیوز، با توجه به اهمیت فضای سبز، استفاده از پساب و بازچرخانی آب برای آبیاری فضای سبز مورد تاکید قرار…