۳ پیشنهاد راهبردی برای ارتقای مهندسی ساختمان

طاهره نصر
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
یازدهم آذر ماه جاری، اعضای دوره هشتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور توسط وزیر راه و شهرسازی، اعتبارنامه های خود را دریافت کردند. با انتخابات انجام شده و با توجه به اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اهدافی از جمله فراهم آوردن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای ساختمان تعریف شده، ارائه برنامه راهبردی برای شروع دوره جدیدکاری، به منظور بهبود شرایط موجود ضروری و مورد تاکید است.
هچنین از آنجایی که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیردولتی و متعلق به مهندسان هر استان است و شکل‌گیری آن براساس انتخابات پایه گذاری شده می توان با تدوین یک برنامه راهبردی با در نظر گرفتن مطالبات ذینفعان داخلی و خارجی سازمان، این سازمان را به سازمانی چابک، کارآمد و هوشمند تبدیل کرد تا بتواند با حداقل بوروکراسی و حداکثر مشارکت مهندسان، بیشترین رضایت ‌مندی را کسب کند و به اهداف پیش بینی شده در قوانین دست یابد.
از جمله مهم ‌ترین اهداف، ارتقای کیفیت ساخت و ساز در کشور در قالب یک برنامه بلندمدت از رهگذر تعامل با مهندسان متخصص و سازمان‌ های ذیربط و همچنین ارایه راهکار برای مسائل تأثیرگذار مرتبط با محیط خارجی و داخلی است.
در عین حال، از اهداف مهم حوزه مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که بارها در نشست های گوناگون، مسئولان بر آن تاکید کرده اند سه محور تدوین و راه اندازی نظام ملی ساخت و ساز، تدوین و توسعه نظام جامع تضمین کیفیت ساختمان، و تهیه و اجرای برنامه عملیاتی صنعتی سازی ساختمان و توسعه فن آوری های نوین است.
در جلسه معارفه اعضای دوره هشتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برنامه ای توسط اینجانب ارائه شد که اهم آنها شامل موارد زیر است:
توسعه فرهنگ مهندسی
به نظر می رسد برای تدوین و راه اندازی نظام ملی ساخت و ساز (به عنوان اولین هدف از اهداف توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی) باید توسعه فرهنگ مهندسی در جامعه، توسعه ارزش ها در مهندسی (تدوین و استخراج مؤلفه های زمینه گرایی و ارزشی در معماری و شهرسازی، تدوین آیین نامه کنترل شهرسازی)، تقویت نگاه ملی در موضوع صرفه جویی، آموزش و پژوهش در ساخت و ساز، بازتعریف نظام فنی و اجرایی و کنترلی متناسب با کارفرمایی بخش خصوصی برای ارتقای صنعت ساخت و ساز به عنوان اهداف کلانی در نظر گرفته شود که البته در راستای توجه به فرهنگ سازی صنعت ساختمان خواهد بود.
ضرورت تدوین نظام بیمه کیفیت ساختمان
به طور قطع مسایلی همچون نظام بیمه کیفیت ساختمان نوساز و نیز تدوین برنامه برای استانداردسازی می تواند در راستای توجه به کیفی سازی (توسعه نظام جامع تضمین کیفیت ساختمان) باشد که بارها توسط مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین برنامه ریزی برای مدل سازی اطلاعات ساختمان و نیز برنامه برای مدیریت پروژه، فرایند طراحی، مدیریت ساخت، تهیه و تولید مصالح استاندارد و اجرا، مدیریت انرژی و توجه به مسایل زیست محیطی نیز در راستای توجه به سومین هدف از اهداف وزارت راه و شهرسازی در زمینه توسعه مهندسی ساختمان باید مدنظر باشد.
یقینا می توان توجه به اصول فرهنگ سازی، کیفی سازی و مدل سازی را برای دستیابی به دیگر اهداف سازمان نظام مهندسی از قبیل کمک به توسعه اشتغال با صدور خدمات مهندسی، صدور شناسنامه های فنی ساختمان، تعمیر و نگهداری ساختمان، صدور گواهی مسئولیت، صدور برچسب انرژی ضروری دانست.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;