وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر قطع یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر واکنش نشان داد.

به گزارش تاسیسات نیوز، طی روزهای اخیر، خبری مبنی بر قطع یارانه ۴۰۰ هزار نفر منتشر شد. پس از انتشار این خبر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکذیب هرگونه قطع یارانه افراد، از پیگیری قانونی انتشار این خبر کذب خبر داد.

طبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هرگونه تصمیم و تغییر جدیدی در این باره تنها از سوی منابع رسمی وزارت رفاه اعلام خواهد شد.