کارت شرکت در آزمون‌ نظام مهندسی مهر ماه ۹۹ منتشر شد

به گزارش تاسیسات نیوز، در توضیحات این آزمون آمده است: چنانچه موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشده اید می توانید در روز چهارشنبه ۹۹/۷/۲ به ستاد رفع نقص مستقر در آدرس های پیوست از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر و بعدازظهر از ساعت۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰مراجعه نمایید
کارت شرکت در آزمون‌ نظام مهندسی مهر ماه ۹۹ منتشر شد +لینک در توضیحات این آزمون آمده است: چنانچه موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشده اید می توانید در روز چهارشنبه ۹۹/۷/۲ به ستاد رفع نقص مستقر در آدرس های پیوست از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر و بعدازظهر از ساعت۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰مراجعه نمایید به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی - مهر 1399 منتشر شد. کارت شرکت در آزمون‌ نظام مهندسی مهر ماه ۹۹ منتشر شد +لینک در توضیحات این آزمون آمده است: چنانچه موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشده اید می توانید در روز چهارشنبه ۹۹/۷/۲ به ستاد رفع نقص مستقر در آدرس های پیوست از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر و بعدازظهر از ساعت۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰مراجعه نمایید. برای دریافت کارت می توانید از اینجــا مراجعه کنید.
در توضیحات این آزمون آمده است: چنانچه موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشده اید می توانید در روز چهارشنبه ۹۹/۷/۲ به ستاد رفع نقص مستقر در آدرس های پیوست از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر و بعدازظهر از ساعت۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰مراجعه نمایید.
برای دریافت کارت می توانید از اینجــا مراجعه کنید.
منبع خبرنامه دانشجویان
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;