چالش بزرگ در حوزه ساخت و ساز شهری

 تاسیسات نیوز،  سعید بارانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان : بدون شک یکی از مهمترین چالش ها و تهدیدهای ساخت و ساز شهری که دارای ابعاد مختلفی است.

به شکل های گوناگون ناهنجاری های متنوعی در زیر پوست شهرها ایجاد کرده و در کل کشور هم به نادرستی نهادینه شده، عدم اجرای نقشه های مصوب ساختمانی است که بر مبنای قواعد و قوانین‌مصرح معماری و شهرسازی احداث نمی شوند و به لطایف الحیل و به اجبار سیستم چندلایه ای که در حوزه ساختمان بر ما چیره شده است، تاکنون از آن عبور کرده ایم.
البته در مناطق‌ محدودی از شهرها سخت گیری بیشتری داریم‌، اما آنچه برآیند موضوع است، عدم اجرای نقشه های مصوب در چارچوب آئین نامه ها ، مقررات ملی ، معماری و شهرسازی در کل کشور به خصوص لرستان است.
‌این عبور کم و بیش شامل تمامی اشخاص ذیصلاح و دستگاههای متولی مبحث مسکن و ساخت و ساز شهری‌ می شود که به دلایل مختلف و گذشت زمان سبب توقف( درجا زدن) و به عبارتی در برزخ ماندن همه دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز شهری شده است.
این (برزخِ خواسته و ناخواسته) مساله پیچیده ای به نام دو نقشه ای، چند نقشه ای و حتی بی نقشه ای ‌را در بین مهندسان، مالکان، مجریان، بهره برداران، شرکت های حقوقی ساختمانی ، نظارت عالیه مسکن و متولیان شهری رواج ‌داده که سبب از هم گسیختگی مسوولیت ها، عدم‌پاسخ گویی و پاسکاری تمامی آنها نسبت به موضوع شده است.
این معادله پیچیده دارای مجهول های فراوانی است که هرکدام از مجهولها نیز چند بعدی هستند.
منبع نظام مهندسی کشوری
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;