تأثیر پنجره دوجداره در کاهش هزینه های خانوار

امروزه با توجه به افزایش هزینه های خانوار و بالا رفتن قیمت های حامل های انرژی یکی از بهترین روش ها جهت پایین آوردن بخشی از هزینه های خانوار استفاده از پنجره دوجداره upvc و پنجره ترمال بریک می باشد که با استفاده از این پنجره های دوجداره تا میزان ۴۰% از هزینه های مربوط به گرمایش و سرمایش کاسته می شود.
کاهش هزینه گاز مصرفی:
قبل از وارد شدن به محاسبات مربوط به مصرف گاز خانوارها لازم است به چند موضوع مهم توجه گردد:
  • سرانه مصرف انرژی در هر مترمربع از ساختمان ها در ایران ۴ تا ۵ برابر اتحادیه اروپا می باشد.
  • با توجه به آمار بالا پس باید به دنبال کاهش ۸۰ درصدی مصرف انرژی در ایران باشیم و نباید کاهش مصرف ۵ تا ۱۰ درصد را ایده آل و سقف انتظار دانست.
  • جهت کاهش ۸۰ درصدی مصرف انرژی، ۴۰% کاهش مربوط به پنجره های دوجداره استاندارد ساختمان می باشد، ۳۰% کاهش مربوط به نوع سیستم های گرمایش و سرمایش.
۱۰% کاهش مصرف را باید در تغییر رفتار مصرف و پوشش و لباس مردم و یا به اصطلاح فرهنگ سازی جستجو کرد.
محاسبه کاهش هزینه گاز مصرفی با استفاده از پنجره های دوجداره استاندارد متوسط مصرف گاز در یک خانوار ۴ نفره در یک واحد مسکونی حدود ۱۵۰ متری در هر ماه حدود ۳۵۰ مترمکعب می باشد.
با توجه به محاسبات پلکانی مربوط به هر مترمکعب گاز مصرفی این میزان یعنی ۳۵۰ مترمکعب جهت واحد ۱۵۰ متری در سال   ۹۷ در پله هشتم قرار می گیرد و قیمت هر مترمکعب آن مطابق با جدول پایین ۲۸۰ تومان محاسبه می گردد:
تومان هزینه گاز مصرفی=قیمت هر متر مکعب گاز*میزان مصرف
در صورت استفاده از پنجره دوجداره استاندارد در ساختمان هزینه ماهانه ۹۸۰۰۰هزار تومان با کاهش ۴۰ درصدی رو به رو خواهد شد.
در صورت استفاده از پنجره های دوجداره استاندارد یک خانه ۱۵۰ متری به جای مصرف ۳۵۰ مترمکعب گاز در هر ماه معادل ۱۴۰ مترمکعب مصرف خواهد کرد که در این حالت با توجه به محاسبات پلکانی قیمت گاز جهت مصارف خانگی، هزینه مصرفی گاز این خانوار ۴ نفره واقع در واحد ۱۵۰ متری مطابق با قیمت پله سوم محاسبه خواهد شد یعنی هر متر مکعب ۱۲۰ تومان.
تومان هزینه گاز مصرفی  ۱۶۸۰۰ = (قیمت هر مترمکعب گاز) ۱۲۰ * (مترمکعب گاز مصرفی) ۱۴۰
منبع ایلنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;