هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۲۳ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۲۳ منتشر شد

هفته نامه 323 منتشر شد.

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۲۳ می خوانید:

 

عنوان                                                                                            صفحه
– گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و
تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت
خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به
صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا
محلی برای اشتراکگذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
 • مطالبه سهم مهندسان                                                                    ۶
 •  مقاله اشری/ سیستمهای دو VAV دو کاناله                                        ۹
  – استفاده از VAV دوتایی دوکاناله برای کاهش بارهای سرمایش و گرمایش. یک
سیستم حجم هوای متغیر یک کاناله که برای چندین زون با بارهای مختلف کار
ً ناکارآمد است.
 • مازوت و تجدیدپذیرها                                                                 ۱۲
 • چالش تاسیسات                                                                        ۱۶
– پاسخ چالش تاسیساتی جریان های ناخواسته
 • حقوق تاسیسات / تامین دلیل                                                        ۱۸
– در قسمت دوم این مقاله به آشنایی با انواع شرکتهای خصوصی میپردازیم
 • آب پنهان، بحران آشکار                                                             ۲۰
 • نگاهی به بازار/ قیمت پمپ در بهمن ماه ۱۳۹۹                                 ۲۳
  – در این گزارش به بررسی قیمت برخی از پمپهای سمنان در بهمن ماه ۱۳۹۹
  پرداخته ایم.
 • تاسیسات کار خود باشیم/رفع شوره آجر و سنگ نما                            ۲۵
  – یکی از این مشکالت شوره آجر و یا سنگ نما است که باعث زشتی در نمای
  ساختمان و از بین رفتن مصالح می گردد.
 • جدیدترین محصولات فناوری                                                      ۲۵
 • توبرکوالسیون                                                                        ۲۸

دانلود هفته نامه شماره ۳۲۳ از اینجا

منبع تاسیسات نیوز
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;