نخعی شناسایی مشکلات زیرساختی در این حوزه را بسیار مهم دانست و افزود :
هدررفت انرژی، از دست دادن سرمایه های طبیعی کشور است که به هیچ وجه قابل جبران نیست و وزارت انرژی و سازمان های ذیربط باید دراین زمینه اندیشه ای عاجل کنند.
این نماینده مجلس، در ادامه یادآور شد:
ممانعت از این معضل، علاوه بر آنکه موجب صرفه جویی و رشد اقتصادی می شود باعث اشتغال زایی با به کار گرفتن نیروهای متخصص در داخل کشور به ویژه توسط بخش خصوصی و دانش بنیان ها خواهد شد.
نخعی با بیان اینکه میزان هدررفت انرژی در مناطق روستایی نیز از جمله مواردی است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود گفت :
فرسودگی لوله ها و تبعیت نکردن از سیستم و ضوابطی که می تواند در مسیر جلوگیری از هدررفت انرژی به ما کمک کند، مسئله ای است که به تجهیزات لازم و جدید و همچنین نیروی انسانی متخصص و آشنا به تکنولوژی نوین دارد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه با بیان اینکه کارگروه هایی ویژه در مجلس جهت مقابله با این مشکل تشکیل شده است گفت :
استفاده از ظرفیتهای داخلی در تمام بخشهای دولتی و غیردولتی در این زمنیه می تواند صنایع آب و برق کشور را بیش از پیش توانمند ساخته تا بتوان رهنمودهای رهبری در این حوزه را نیز محقق ساخت .
عضو کمیسیون انرژی بوروکراسی های حاکم بر کشور در مسیر فعالان این صنعت را عامل کند شدن ایجاد تحول و رونق اقتصادی دانست و تاکید کرد:
رونق و رشد اقتصادی با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و دانش بنیان ها، سرعت بیشتری خواهد گرفت و این تحول نیازمند به ابتکار و درایت ویژه ای است.
نخعی ابراز امیدواری کرد با کم شدن ساز و کار های اداری و کمتر شدن رفت و آمدهای کسانی که مایل به فعالیت در صنایع مختلف هستند شاهد تحقق «جهش تولید» در کشور باشیم.