نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی توسط مهندسان

طبق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه گروه الف، ب و ج تقسیم میشوند. طبق جزء ۵ بند ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم اعضای سازمان نظام مهندسی به لحاظ مقررات از مصادیق مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم هستند. طبق این ماده قانونی این دسته از صاحبان مشاغل مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند.
به گزارش تاسیسات نیوز، تکالیف مالیاتی اعضای سازمان به شرح زیر می‌باشد:
تشکیل پرونده مالیاتی (یکیار بعد از اخذ پروانه اشتغال)
ثبت دفتر درآمد و هزینه مالیاتی (اسفندماه هر سال برای سال بعد از آن ثبت می‌شود.)
گزارش صورت معاملاتی فصلی (ماده ۱۶۹) (به صورت فصلی هر سه ماه یکبار)
اظهارنامه الکترونیکی (یکبار بعد از اخذ پروانه اشتغال)
اخذ امضای دیجیتال
تشکیل پرونده مالیاتی (یکیار بعد از اخذ پروانه اشتغال)
اعضای سازمان پس ازدریافت پروانه اشتغال بکار خود طبق تبصره ۳ ماده ۱۷۷ ق. م. م ظرف ۴ ماه از تاریخ شروع فعالیت (دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی) فرصت دارند تا بر اساس نشانی مندرج در پشت پروانه اشتغال خود به حوزه‌های مالیاتی مراجعه و تشکیل پرونده مالیاتی دهند. نشانی مندرج در پشت پروانه اشتغال بکار مهندسان، همان محل فعالیت حرف‌های شما تلقی میشود.
مدارک لازم برای تشکیل پرونده
اصل وکپی پروانه اشتغال نظام مهندسی (پشت و رو)
کپی از فرم پیش ثبت نام کد اقتصادی
اصل گواهی امضا از دفترخانه
دفتر درآمد و هزینه
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
اصل و کپی سند و بنچاق ملک مسکونی اگر مالک هستید.
اصل و کپی اجاره نامه اگر مستاجر هستید (این تصویر باید کد رهگیری داشته باشد.)
اصل و کپی فیش تلفن محل سکونت
تهیه دفترچه ثبت نام از حوزه مالیاتی (فایل تهیه در حوزه‌های مالیاتی)
ثبت نام کد اقتصادی
کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و صدور شماره اقتصادی اقدام نمایند. ثبت نام شماره اقتصادی دارای دو مرحله الف) پیش ثبت نام و ب) ثبت نام نهایی میباشد. پس از پیش ثبت نام بسته پستی حاوی نام کاربری و رمز عبور به آدرس اعلام شده مؤدی از طریق پست ارسال میشود در این مرحله میبایست مجدد به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه نموده و مرحله نهایی ثبت نام را انجام دهید. پس از تکمیل مرحله نهایی و تایید شدن اطلاعات، کد اقتصادی صادر و به آدرس مودی ارسال می‌گردد.
۱-ثبت دفتر درآمد و هزینه مالیاتی
به استناد بند ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم یکی از تکالیف مالیاتی تهیه و تحریر دفتر مشاغل (درآمد – هزینه) و موعد قانونی ثبت آن اسفند ماه هر سال برای سال آینده است، اما طبق قانون مهندسان که در میانه سال پروانه اشتغال حقیقی خود رابرای اولین بار دریافت میکنند اگر تصمیم به انجام کار حرف‌های دارند میتوانند در زمان تشکیل پرونده در صورتیکه از زمان صدور پروانه چهار ماه نگذشته باشد دفتر درآمد و هزینه تهیه کنند و پس از تشکیل پرونده دفتر خود را جهت مهر و امضاء به ممیز مالیاتی خود ارائه کنند. در صورت عدم این امر مهم از مشمول تفاهم و توافق با سازمان مالیاتی خارج شده و درآمد مشمول مالیات این گروه نیز بطور علی الراس محاسبه و مطالبه و مشمول جریمه منطقه خواهد شد.
فردی که عضو نظام مهندسی می باشد و دارای پروانه اشتغال به کار می باشد. از زمان دریافت کارت عضویت و پروانه ام هیچ درآمدی از این بابت نداشته باشد ،آیا بایستی برای ثبت اظهارنامه مالیاتی اقدام نماید؟ واگر ارسال نکند جریمه می شود؟
اعضای نظام مهندسی موظف به انجام تکالیف قانونی هستند، ولی اگرفعالیت ندارید کتبی به اداره دارایی اعلام نمایید
آیا کسی که دو فعالیت در شرکت تولیدی و نظام مهندسی دارد باید اظهارنامه مالیاتی جداگانه تکمیل کند؟
اگر در سامانه دارایی ثبت نام کرده اید فعالیت خودرا تقسیم بندی و درصد انها را اعلام و یک اظهارنامه تکمیل کنید.
در صورت رد نکردن مالیات پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی ساختمان و جریمه شدن چیکار باید کرد؟
سازمان نظام مهندسی کلیه عملیات مالی مهندسان را گزارش می کند  و درصورت پر نکردن اظهار نامه مالیاتی ، فرد موردنظر به دلیل عمل نکردن به وظایف قانونی مشمول جریمه می شود و باید جریمه را پرداخت نماید.
منظور از متقاضی استفاده از مفاد دستورالعمل تبصره ۱۰۰ اصلاحیه ق. م. م. می باشید چیست؟
متقاضیان تا سقف درآمدی مشخصی از ارائه اظهار نامه مالیات معاف می باشند.تبصره ۱۰۰ قانون مالیات قانون مالیات مستقیم فرم مالیات بر درآمد معافیت اظهارنامه مالیات بر درآمد به شرح زیر می باشد:
سازمان امور مالیاتی کشور در روز‌های آغازین خرداد سال ۹۷، دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را برای آن دسته از مودیان مشاغل کوچک (گروه سوم) که مبلغ فروش یا ارائه خدمات (مبلغ سود سالیانه مدنظر نمیباشد) آن‌ها در سال ۹۶ حداکثر تا مبلغ ۱۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال است صادر و ابلاغ می‌نماید.
مودیان مشمول تبصره مذکور از ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف بوده و مالیات آنان بصورت مقطوع تعیین می‌گردد.
منبع صما
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;