مهندسین ناظر وطراح چگونه دستور کار بنویسند؟

دستور کار حاوی مطالب اجرایی است که توسط مهندس ناظر و طراح به مجری جهت انجام کار اجرایی ساختمان ابلاغ و تفهیم می‌گردد.
به گزارش تاسیسات نیوز، دستور کار یکی از اسناد مهم در تبرئه محکومیت مهندس ناظر و مهندس طراح می‌باشد.
دستور کار چیست؟
حاوی مطالب اجرایی است که توسط مهندس ناظر و طراح به مجری جهت انجام کار اجرایی ساختمان ابلاغ و تفهیم می‌گردد
به منزله ابلاغیه مهندس ناظر و یا طراح به مالک و مجری ساختمان جهت چگونگی انجام عملیات ساختمانی در مراحل مختلف ساختمانی الخصوص تخریب، گودبرداری، نازک کاری و اجرای نما می‌باشد.
در هر مرحله از اجرای ساختمان که ناظر و یا طراح ضرورت احساس نمایند باید طی دستور کاری نحوه اجرای عملیات را به مالک و مجری ابلاغ نماید.
مجری و مالک مستلزم به اجرای این دستور کار می‌باشند دستور کار در چهار نسخه که دو نسخه آن به مالک و مجری تعلق می‌گیرد و دو نسخه دیگر به عنوان سند ابلاغیه نزد ناظر و طراح باقی خواهند ماند.
نحوه تقاضای ارائه دستور کار
لازم به ذکر است مهندس مجری هم در هر مرحله که ابهامی را احساس نماید می‌تواند از طراح و ناظر طی نامه کتبی تقاضای دستور کار نماید.
نحوه ارائه دستور کار
بهتر است دستور کار دست نویس باشد.
چنانچه مالک و مجری از دریافت دستور کار استنکاف نمودند ناظر می‌تواند از طریق دفاتر الکترونیک دفترخانه‌های اسناد رسمی به آن‌ها ابلاغ قضایی نماید.
کار‌هایی که نیاز به دستور کار دارد
تمام تغییراتی که در نقشه‌ها به هر علتی ایجاد شده باشد.
دستور کار جهت حذف یا اضافه کردن بخشی از کار
توقف کار‌ها و یا سرعت بخشیدن به کار‌ها
در صورتیکه نوع مصالح مصرفی در نقشه‌ها مشخص نشده باشد.
عمق پی سازه در صورتیکه در نقشه‌ها مشخص نشده باشد.
پی سازی و پی کنی در عمق اضافی
به طور کلی ایتم‌ها و کار‌هایی که در نقشه‌های مصوب به صورت واضح و روشن دیده نشده باشد.
موارد غیر قابل پیش بینی در حین کار که نیاز به دستورالعمل دارد.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;