ماهنامه صنعت تاسیسات شماره ۲۲۷

جدیدترین شماره ماهنامه صنعت تاسیسات منتشر شد.
صنعت تاسیسات
صنعت تاسیسات
آنچه در این شماره می خوانید: 
• اخبار علمی و صنعتی
• در محضر استاد!
• شرلوک هولمز(شرلوک هولمز در واشینگتن)
• سینما تأسیسات (مشاور)
• بهبود کیفیت آب برجهای خنک کن
• سیستمهای ترمینالی HVAC
• بازیافت انرژی در سیستمهای بخار (۹)
• گرمایش اورژانسی!
• بهینه سازی اقتصادی سیستمهای انتقال حرارت
• چگالش در سیستمهای هواساز
• روشهای تهویه و توزیع هوا در استخرها
• تابش UVروشی مؤثر برای ضدعفونی آب خنک کاری ؛
• مزایای هیجان انگیز!
• فهرست بهای خدمات تأسیسات
• بازار تأسیسات
منبع انجمن صنعت تاسیسات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.