لیست قیمت تهویه سرمایش و گرمایش اسنوا

 

به گزارش تاسیسات نیوز، در ذیل لیست قیمت تهویه سرمایش و گرمایش اسنوا را می خوانید:

 

۱ SNOWA Constant SS-R09AKCH
کولر گازی اسپلیت اسنوا ۹۰۰۰ مدل SS-R09AKCH ۱۶۵,۰۰۰

۲ SNOWA Tropical SS-36HCC-TP
کولر گازی اسپلیت اسنوا ۳۶۰۰۰ تروپیکال مدل SS-36HCC-TP ۴,۵۱۰,۰۰۰

۳ SNOWA SS-R24LCCH-INV Inverter
کولر گازی اینورتر (کم مصرف) ۲۴۰۰۰ اسنوا مدل SS-R24LCCH-INV ۳,۵۸۰,۰۰۰

۴ SNOWA Tropical SS-30AKC-T
کولر گازی اسنوا ۳۰۰۰۰ تروپیکال مدل SS-30AKC-T ۳,۵۱۰,۰۰۰

۵ SNOWA Tropical SS-24BHCH-T
کولر گازی اسپلیت اسنوا ۲۴۰۰۰ مدل SS-24BHCH-T ۲,۵۹۵,۰۰۰

۶ SNOWA Tropical SS-30AKCH-T
کولر گازی اسنوا ۳۰۰۰۰ تروپیکال مدل SS-30AKCH-T ۳,۶۲۰,۰۰۰

۷ SNOWA Tropical SS-30AKC-TP
کولر گازی اسنوا ۳۰۰۰۰ تروپیکال مدل SS-30AKC-TP ۳,۶۶۰,۰۰۰

۸ SNOWA Constant SS-R12AKCH
کولر گازی ۱۲۰۰۰ اسنوا SS-R12AKCH ۱,۸۵۰,۰۰۰

۹ SNOWA 12000Constant SS-12BHCH
کولر گازی اسپلیت ۱۲۰۰۰ اسنوا مدل SS-12BHCH ۱,۵۶۰,۰۰۰

۱۰ SS-R09LCCH-INVSNOWA Inverter
کولر گازی اینورتر (کم مصرف) ۹۰۰۰ اسنوا مدل SS-R09LCCH-INV ۱,۸۵۰,۰۰۰

۱۱ SNOWA Tropical SS-24BHC-T
کولر گازی اسنوا ۲۴۰۰۰ تروپیکال مدل SS-24BHC-T ۲,۶۷۰,۰۰۰

۱۲ SNOWA Window SW-24HC-TP
کولر گازی پنجره ای اسنوا ۲۴۰۰۰ مدل SW-24HC-TP ۱,۹۸۰,۰۰۰

۱۳ SNOWA SF-48CZCH-TS
کولرگازی ایستاده فلوراستندینگ دو تیکه اسنوا مدل SF-48CZCH-TS ۵,۴۸۵,۰۰۰

۱۴ SNOWA Window SW-18HC-TP
کولر گازی اسنوا پنجره ای ۱۸۰۰۰ مدل SW-18HC-TP ۱,۸۸۰,۰۰۰

۱۵ SNOWA Constant SS-R24AKCH
کولر گازی اسپلیت اسنوا ۲۴۰۰۰ مدل SS-R24AKCH ۲,۹۷۵,۰۰۰

۱۶ SNOWA Constant SS-18BHCH
کولر گازی اسپلیت اسنوا ۱۸۰۰۰ مدل SS-18BHCH ۲,۳۶۰,۰۰۰

۱۷ SNOWA Constant SS-R18AKCH
کولر گازی اسپلیت ۱۸۰۰۰ اسنوا SS-R18AKCH ۲,۳۷۵,۰۰۰

۱۸ SNOWA Constant SS-09BHCH
کولر گازی اسپلیت اسنوا ۹۰۰۰ مدل SS-09BHCH ۱,۴۰۰,۰۰۰

۱۹ SNOWA Tropical SS-24BHC-TP
کولر گازی اسپلیت اسنوا ۲۴۰۰۰ مدل SS-24BHC-TP ۲,۸۷۰,۰۰۰

۲۰ SS-R12LCCH-INV
کولر گازی اینورتر (کم مصرف) اسنوا ۱۲۰۰۰ مدل SS-R12LCCH-INV ۲,۰۷۰,۰۰۰

۲۱ SNOWA Inverter SS-R18LCCH-INV
کولر گازی اینورتر (کم مصرف) اسنوا ۱۸۰۰۰ مدل SS-R18LCCH-INV ۳,۰۵۰,۰۰۰

انتهای خبر

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.